Fastighetsförvaltare

Sanna Törngren Linde

sanna.torngren@sollentunahantverkshus.se

E-post och webb

info@sollentunahantverkshus.se

www.sollentunahantverkshus.se

Sollentuna Hantverkshus

Linnés väg 61
191 35 Sollentuna

Tegelslottet

Ebba Brahes väg 8
192 69 Rotebro